fredag 13 augusti 2010

"vänsterhänta är unika, inte avvikande"

Aftonbladet avslöjar myten om vänsterhänta

I dag är vänsterhäntas dag. Vänsterhänta antas vara konstnärliga, musikaliska, och rent av genier. Men det gäller bara 30 procent. De som styrs av höger hjärnhalva. – Folk vill förenkla, säger Louise Rönnqvist, professor i neuropsykologi. 99 procent av världens befolkning styrs av sin vänstra hjärnhalva. Den bidrar med analytisk förmåga, logik. verklighetsförankring och detaljkännedom. Vänsterhjärnan underlättar också att man kan jobba med en sak i taget.

Höger hjärna styr

För högerhänta är det 99 procent som styrs av sin vänsterhjärnan, enligt Louise Rönnqvist, professor i psykologi vid Umeå universitet. Men bland vänsterhänta är det bara 70 procent. Resterande 30 procent har en dominant högerhjärna och blir mer konstnärliga, religiösa och filosofiska. Det finns alltså en ovanligt stor grupp människor med högerdominanta hjärnor bland vänsterhänta. – Myten handlar främst om dem, säger Louise Rönnqvist.

Vänsterhäntas dag

Vänsterhänta är en förbisedd minoritet. – Världen är skapad för högerhänta. Dörrar, maskiner, hjälpmedel. Därför behövs uppmärksamheten, säger Louise Rönnqvist. Barn som utsatts för blyföroreningar, alkohol eller mediciner är kraftigt överrepresenterade bland vänsterhänta. Louise Rönnqvist håller på med en internationell studie med för tidigt födda barn – de blir ovanligt ofta vänsterhänta.

Många myter

Ett hundratal barn har gjort neuropsykologiska tester. – Det är oerhört fascinerande. Men även om det finns problem kopplade till vänsterhänthet ska man se det som en fördel att vi har olika aktiveringsmönster i hjärnan. Vi får olika begåvningar, säger hon. För henne borde man försöka att undvika att föra vidare myterna om vänsterhänta. När vi lär oss mer om hjärnan kommer de individuella skillnaderna att framstå tydligt - då blir generaliseringar om vänsterhänta mindre intressanta.

– Vänsterhänta är unika, inte avvikande.

1 kommentar:

Anonym sa...

Min dotter är mycket vänsterhänt skulle aldrig skriva rita äta med höger hand.Vi såg det redan före 2 årssålder hur hoon alltid använde vänster handen för att äta o plocka upp saker elller måla.
Märkligt nog är hon också vänsterfotad hur hänger det i hop?
Varken jag eler hennes far är vänstehänta och hon föddes 1 vecka efter beräknad tid i 41v.
Hon har varit sen motoriskt språkligt och även nu med läs o skrivinlärning,<kan det ha samband med vänsterhäntheten?
bästa hälsningar Mia